JAN STELMACH - ADWOKAT BLISKO LUDZI OLESNA

Zakres prawny

KANCELARIA JAN STELMACH OFERUJE POMOC PRAWNĄ Z NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN
Go to prawo cywilne

prawo cywilne

Pomoc i reprezentowanie przed Sądem w sprawach dotyczących uregulowania stosunków własnościowych, w tym zasiedzenia, ochrony naruszonego posiadania, ustanowienia słuzebności, w sprawach o zapłatę z tytułu umów,a także w sprawach odszkodowawczych i spadkowych.

Go to prawo rodzinne

prawo rodzinne

Pomoc i prowadzenie przed Sądem spraw rozwodowych, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o podział majątku dorobkowego, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o alimenty, dotyczących władzy rodzicielskiej i dziecka.

Go to prawo karne

prawo karne

Oferuję obronę w sprawach karnych oraz reprezentuję osoby pokrzywdzone w sprawach karnych. Wykonuję czynności obrończe związane z obroną oskarżonych lub reprezentowaniem pokrzywdzonych na etapach : przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym i kasacyjnym.

Go to prawo emerytalne i rentowe

prawo emerytalne i rentowe

Pomoc i prowadzenie spraw osobom fizycznym mającym kłopoty z uzyskaniem renty lub emerytury.

prawo pracy

Pomoc i reprezentowanie przed Sądem osób fizycznych i pracodawców w sprawach związanych z zawarciem umowy o pracę, rozwiązaniem umowy o pracę, przywrócenia do pracy, roszczeń odszkodowawczych.

egzekucja

Postępowanie egzekucyjne – pomoc i reprezentowanie zarówno wierzyciela, jak i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

prawo administracyjne

Reprezentowanie strony w postępowaniu administracyjnym, zaskarżanie decyzji administracyjnych.

prawo gospodarcze

Pomoc i prowadzenie spraw związanych z obrotem gospodarczym w tym spraw o zapłatę, o odszkodowanie.

O kancelarii

Jan Stelmach to adwokat z wieloletnim doświadczeniem
Dura Lex Sed Lex

Indywidualna Kancelaria Adwokacka została założona przez Jana Stelmacha 1.09.1993 roku w Oleśnie i funkcjonuje do chwili obecnej. Wcześniej adwokat pracował w Zespole Adwokackim nr 1 w Oleśnie od 1.10.1989 roku do 31.08.1993 roku. Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres obsługi prawnej, który jest skierowany do osób fizycznych oraz prawnych. Świadczy pomoc stałą i doraźną. Oferta dotyczy spraw cywilnych, rodzinnych, karnych, gospodarczych, pracy, spraw emerytalno-rentowych, spraw egzekucyjnych i administracyjnych. Praca Kancelarii Adwokackiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Możliwość umówienia się telefonicznie w innych godzinach. Dyspozycyjność Kancelarii Adwokackiej również w sobotę i niedzielę. Kontakt telefoniczny pod numerem 604-252-618.

Formularz Kontaktowy